Stop discriminării și urii

Ți s-a întâmplat să fii tratat/ tratată nedrept și diferit față de celelalte persoane? Dacă da, atunci te-ai confruntat cu o situație de discriminare. Fie că ești o femeie întrebată dacă este însărcinată la un interviu de angajare, fie că ești părintele unui copil cu dizabilități pe care o școală refuză să îl înscrie pe criteriul dizabilității lui, fie că ești o persoană infectată cu HIV care nu primește asistență medicală, fie că ești o persoană de etnie romă tratată cu superioritate și dispreț de un funcținar public. Situațiile de discriminare sunt diverse și afectează un număr semnificativ de persoane.

 

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului dezvoltă proiecte în beneficiului diferitelor categorii de persoane sau comunități vulnerabile la discriminare, oferindu-le instrumentele necesare apărării propriilor drepturi.

 

Discriminarea este sancționată în România și este la îndemâna oricărei persoane să reclame situațiile de discriminare cu care se confruntă.  În prezent, victimele discriminării beneficiază de consiliere gratuită online oferită de Coaliția anti-discriminare.

 

Conform Ordonanței nr. 137/2001  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

 

Indiferent de criteriul care stă la baza discriminării și al urii, aceste comportamente sunt ilegale în România și sunt sancționate.