Ce facem

CADO apără și promovează respectarea drepturilor omului și principiul non-discriminării, potrivit normelor legale naționale și internaționale, propunându-și să contribuie la crearea unei societăți democratice sănătoase. CADO dezvoltă și promovează instrumente și servicii pentru îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație, pe piața muncii, la locuințe, asistență socială și legală.

 

 

CADO acționează în beneficiul grupurilor vulnerabile pe două paliere principale:

 

ADVOCACY

  • Promovează conceptul de advocacy.
  • Dezvoltă și oferă programe de învățare pe tema politicilor publice, adresate grupurilor vulnerabile pe care dorește să le implice direct în procesul decizional pentru creșterea eficacității și relevanței politicilor publice.
  • Crește capacitatea societății civile și a cetățenilor de a promova drepturile omului și de a face presiune asupra factorilor de decizie pentru stoparea abuzurilor și a cazurilor de încălcare a drepturilor omului.

 

DREPTURILE OMULUI

  • Previne și combate cazuri de abuz și violare a drepturilor omului și cazuri de discriminare pe diferite criterii. 
  • Oferă asistență instituțiilor publice și private pentru garantarea drepturilor omului și a principiilor non-discriminării și egalității de șanse;
  • Dezvoltă și oferă servicii pentru îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație, muncă, locuințe, asistență socială și legală.
  • Promovează în rândul opiniei publice, mediului de afaceri și autorităților statului principiile non-discriminării și al egalității de șanse pentru toate categoriile sociale, cu scopul dezvoltării unei societăți democratice sănătoase, bazate pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

 

 

CADO derulează în prezent două proiecte pilot cu impact local și regional prin care propune instrumente inovatoare de intervenție socială.

 

Mai puternici pentru Costești este un proiect educațional și de activare civică dedicat comunei Costești, jud. Buzău. Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău, Școala Gimnazială Costești și Instituția Prefectului Buzău, în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016.

Prin activitățile desfășurate propune soluții pentru dezvoltarea comunității, în ansamblul ei. Strategia de intervenție include grădinița de vară pentru 25 de preșcolari romi și neromi din Costești, tabăra de debate pentru 20 de elevi romi și neromi și 3 profesori ai Școlii Gimnaziale Costești, programul de mentorat educațional și remediere școlară pentru 40 de elevi romi ai Școlii Gimnaziale Costești, programul de alfabetizare pentru 15 femei din comunitate, consultări publice între locuitorii comunei Costești și autoritățile locale, primul eveniment de debate din comuna Costești susținut de elevii Școlii Gimnaziale Costești, membri ai clubului de debate local.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul fondului ONG în România cu suma de 73958 EUR.

 

 

Școală pentru toți copiii! este un proiect de monitorizare a segregării școlare în Regiunea Nord-Est (Moldova), derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului și Centrul de Resurse pentru Participare Publică în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016. Prin acest proiect propunem o serie de acțiuni pilot inovatoare privind monitorizarea, prevenirea și combaterea segregării în educație, în județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Strategia de intervenție presupune crearea unui sistemul integrat de monitorizare a segregării școlare în regiunea Nord-Est implementat în colaborare cu cinci organizații locale, dezvoltarea primei hărți interactive online privind segregarea școlară în regiunea Nord-Est și deschiderea primului Centru de Asistență Juridică pentru victimele segregării școlare.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul fondului ONG în România cu suma de 146275 EUR.