Planul local de măsuri adoptat de Primăria Costești

Primăria Costești a adoptat plenul local de măsuri propus de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului și de organizațiile partenere în cadrul proiectului "Mai puternici pentru Costești".

Acest document a fost redactat în colaborare cu cetățenii comunei și prevede măsuri de ameliorare a decalajelor existente între populația romă și cea neromă rezidente în comuna Costești.

 

PLANUL LOCAL DE MĂSURI 2016-2017

 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Proiect derulat de:
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.